intrude

English: intrude
Cebuano: sugok (v); sugokon (v); lapas (v); molapas (v);


Example:

English: Don’t intrude other people’s property.
Cebuano: Ayaw og sugok sa kabtangan sa uba’ng tawo.


Tags: , , , ,

Comments closed.