invitation

English: invitation
Cebuano: pagdapit (n); pagimbitar (n); imbitasyon (n);


Example:

English: We will send the invitation next week.
Cebuano: Magpadala kami og pagdapit sunod semana.


Tags: , , ,

Comments closed.