juvenile

English: juvenile
Cebuano: batan-on (n); pambata (n); sa mga bata (adj); sa mga batan-on (adj);


Example:

English: The students are still juvenile.
Cebuano: Batan-on pa ang mga estyudante.


Tags: , , , ,