mother-in-law

English: mother-in-law
Cebuano: ugangan (n); ugangan nga babae (n); ugangan nga babaye (n);


Example:

English: My mother-in-law has been staying with us for two years and she’s driving me crazy.
Cebuano: Duha na ka tuig nag puyo sa amo ang ako’ng ugangan nga babaye, og nabuang nako niya.


Tags: , , ,