mound

English: mound
Cebuano: bugdo (n); tapok (n);


Example:

English: A mound of leaves is the right place snakes to hide.
Cebuano: Sakto nga lugar ang tapok sa mga dahon para mo tago ang mga halas.


Tags: , ,