nobleman

English: nobleman
Cebuano: bantogan nga tawo (n); halangdon nga tawo (n); dungganan nga tao (n);


Example:

English: Jeffrey is a nobleman in his hometown.
Cebuano: Bantogan nga tawo si Jeffrey sa iya’ng lungsod nga natawhan.


Tags: , , ,