outlook

English: outlook
Cebuano: pang-isip (n); panghunahuna (n); panglantaw (n);


Example:

English: Arianne has a positive outlook in life.
Cebuano: Aduna’y positibo nga panglantaw sa kinabuhi si Arianne.


Tags: , , ,

Comments closed.