overseer

English: overseer
Cebuano: magbalantay (n); tigbantay (n); magtatan-aw (n); tigtan-aw (n); magsusuta (n);


Example:

English: I need a trusted overseer to take charge of my businesses.
Cebuano: Nagkinahanglan ‘ko og masaligan nga magbalantay para magdumala sa ako’ng mga negosyo.


Tags: , , , , ,