pulpit

English: pulpit
Cebuano: pulpito (n); walihanan (n); walihan (n);


Example:

English: Digong’s voice trembled as he stood in the pulpit.
Cebuano: Nagkurog ang tingog ni Digong samtang nag tindog siya sa pulpito.


Tags: , , ,

Comments closed.