put down

English: put down
Cebuano: ibutang (v); gibutang (v); ibutang sa ubos (v); gibutang sa ubos (v);


Example:

English: The boy put down the box of chocolate.
Cebuano: Gibutang sa bata’ng lalaki ang kahon sa chocolate.


Tags: , , ,