runner

English: runner
Cebuano: magdadagan (n); tigdagan (n);


Example:

English: Lydia is a runner for the Philippines.
Cebuano: Magdadagan si Lydia para sa Pilipinas.


Tags: , ,