trial

English:  trial
Cebuano: pagsulay (n); bista (n); paglitis (n);


Example:

English: Delima was brought to court for trial.
Cebuano: Gidala si Delima ngadto sa korte para sa bista.


Tags: , , ,