vine

English: vine
Cebuano: balagon (n); bagon (n);


Example:

English: Love is like a vine that grows into our hearts.
Cebuano: Mura og bagon ang gugma nga mo tubo sa ato’ng kasingkasing.


Tags: , ,