zephyr

English: zephyr
Cebuano: hangin sa kanaway (n); hoyohoy (n);


Example:

English: People flock to Baguio is because of its cold zephyr.
Cebuano: Ang mga tao mo adto sa Baguio tungod sa bugnaw nga hoyohoy.


Tags: , ,

Comments closed.