admit

English: admit
Cebuano: angkon (v); mo-angkon (v); pasulod (v); gi-sulod (v);Example:

English: 1.  I must admit, I was terrified.
2. The children are admitted free to the museum.
Cebuano: 1. Mo-angkon ko, nahadlok kaayo ko.
2. Gipasulod nga libre ang mga bata sa museyo.


Tags: , , , ,