altogether

English: altogether
Cebuano: tanan (adv); kinatibuk-an (adv); sabay-sabay (adv);


Example:

English: The five baluts I ate was altogether 50 pesos.
Cebuano: Singkwenta pesos tanan ang lima ka balut nga ako’ng gikaon.


Tags: , , ,

Comments closed.